Mätarbyten

 

Störst i sverige på kallvatten- och fjärrvärmemätarbyten 

Hydrostandard AB är idag Sveriges största leverantör av kallvatten- och fjärrvärmemätarbyten.

Vi arbetar även med installation av fjärravläsningssystem. Vi har idag 21 stycken medarbetare som utför mätarbyten och montering av mätinsamlingssystem.

 

Helentreprenad av mätarbyten

Hydrostandard AB kan erbjuda helentreprenad av mätarbyten. Vi tar hand om byten, avrapportering, mätarhantering, transporter och provning av era mätare. Ni ger oss arbetsorder och vi sköter resten.

 

Till ett flertal kommuner avrapporterar vi mätarbytena digitalt via specialanpassade handdatorer.