Kontroll av kategori 2 elmätsystem

 

 

 

Ackrediterad för kontroll

av kategori 2 elmätsystem

Hydrostandard AB är ackrediterad och utför kontroll av el mätsystem kategori 2.
Vi kan utföra hela processen från beräkning av

normala driftsförhållanden till färdig kontrollrapport.

 

Vid behov kan Hydrostandard AB även bygga om

din anläggning.

 

För kontrollen använder vi 2 st MTE verifieringsinstrument.