Kontroll av kallvattenmätareKallvattenmätare

Hydrostandard AB har fyra moderna testbänkar för kontroll av kallvatten- och fjärrvärmemätare, det innebär att vi har en mycket hög kapacit och klarar mycket korta leveranstider då det behövs.
Våra flaggskepp är två helt processtyrda Vemit Kalibro OY testbänkar, dessa tillhör marknadens bästa och mer kvalificerade testbänkar för kontroll av kallvattenmätare.Kapacitet

Hydrostandard AB kontrollerar mätare upp till DN100 och är ackrediterat för flöden från 6 l/h upp till 120 000 l/h. Vi provar och renoverar alla på marknaden förekommande mätare.Resultatredovisning

Kontrollresultatet kan redovisas både som kontrollrapporter i pappersformat eller digitalt som text fil för inläsning i ert system eller som Excel fil för en mer användbar redovisning.