Kontroll av fjärrvärmemätare

 


 

 

Volym och flöde

Hydrostandard AB har fyra moderna testbänkar för kontroll av kallvatten- och fjärrvärmemätare, det innebär att vi har en mycket hög kapacitet och kan vid behov klara mycket korta leveranstider.
Våra flaggskepp är två helt processtyrda Vemit Kalibro OY testbänkar, dessa tillhör marknadens bästa och mer kvalificerade testbänkar för kontroll av volym och flödesmätare.

 

 

Kapacitet

Hydrostandard AB kontrollerar mätare upp till DN100 och är ackrediterat för flöden från 6 l/h upp till 120 000 l/h. Flödesmätare och värmemätare kontrolleras i 50°C vatten, en temperatur som motsvarar mätarens verkliga arbetsmiljö. Vår ackreditering tillåter oss provtemperaturer upp till 60°C.
Som referens använder Vemit Kalibro OY testbänkar kalibrerade Mettler Toledo laboratorievågar (60kg, 150kg, 600kg och 1500kg) vilket medför en mycket stor tillförlitlighet i mätresultatet.

 

 

Temperatur och energi

 

Hydrostandard AB har ett modernt temperaturlab. som är ackrediterat för kontroll av temperatur och energi mellan 100-1000 Ohm med ett minsta ?t på 3°C
Vi kontrollerar integreringsverk och temperaturgivare Pt100 och Pt500.

För kontroll av integreringsverk använder vi en  PST400C provstation.
Utöver det så har vi samtliga Kamstrups provstationer under ackreditering, det innebär att vi kan under ackreditering använda samma utrustning som används på fabriken i Stilling i Danmark.

För parkontroll av temperaturgivare har Hydrostandard AB en PST400T provstation, vilket är det senaste som finns för parkontroll av temperaturgivare.
Som temperaturreferenser använder vi tre stycken SVM sioxstyrda temperaturbad 40°C, 70°C och 90°C.