Produkter 

 

Hydrostandard marknadsför och säljer
ultraljudsmätare från Kamstrup och
mekaniska mätare från Wehrle.

 

 

 

Kamstrup höjer ribban för vad du kan förvänta dig av en vattenmätare!
 
Med den nya generationen av smarta vattenmätare, höjer Kamstrup ribban för vad du kan förvänta dig från en vattenmätare för bostäder. Du får överlägsen noggrannhet, toppmodern akustisk läckagedetektering, fullständigt stöd för fjärravläsning och en värd för andra intelligenta funktioner i en mätare som är skyddad mot vattenintrång, med upp till 16 års livslängd.

 

Värmemätare tillverkade i enlighet med de högsta standarderna!


De intelligenta ultraljudsvärmemätare från Kamstrup har en beprövad långsiktig tillförlitlighet och noggrannhet. De är fyllda med intelligenta funktioner som hjälper dig att spara tid och resurser under din mätarinstallations livslängd
 

 

Kamstrups fjärrvärmemätare är tillverkade enligt MID-godkännandet EN1434 – en strikt europeisk standard som garanterar att noggrannhet och kvalitet hålls konstant så att du kan vara säker på att varje mätare är lika bra som den förra. ULTRAFLOW®-flödesgivarna använder mikroprocessorteknik och ultraljudsbaserad mätteknik.

 

Flödet mäts med hjälp av dubbelriktat ultraljud baserat på överföringstidsmetoden, med bevisad långsiktig stabilitet och noggrannhet. Alla kretsar för beräkning och mätning är samlade på ett enda kretskort, vilket ger en kompakt och rationell design plus extremt hög mätnoggrannhet och tillförlitlighet.
 

Wehrle en av Europas större tillverkare av mekaniska kallvattenmätare.

 

Wehrles mätare finns i storlekarna Qn1.5-Qn15.
Vi kan erbjuda vanlig analog avläsning men även olika typer av fjärravläsning.
Vi har även ett stort sortiment av reservdelar som t.ex. backventiler och packningar.

 


Pressmeddelande

 

PRESSRELEASER 

 

 

 

Hydrostandard has been selling and marketing products manufactured by the Lithuanian companies Axioma Metering UAB and Axioma Trade UAB, e.g. an ultrasonic flow meter sold under the product name Qalcosonic W1.


Kamstrup is a Danish manufacturer of solutions for energy and water metering and the holder of several patents and patent applications for inventions within that field.


In October 2020, Kamstrup initiated court proceedings against Hydrostandard, claiming that Hydrostandard infringes one of Kamstrups patents by selling and marketing Qalcosonic W1 in Sweden. Hydrostandard has been informed that corresponding actions have been initiated by Kamstrup also in other countries.


As a consequence of Kamstrups legal action for patent infringement, Hydrostandard has entered into a settlement agreement with Kamstrup and decided to discontinue all sale and marketing of Qalcosonic W1 in Sweden.

 

Hydrostandard har sålt och marknadsfört produkter som produceras av de litauiska bolagen Axioma Metering UAB och Axioma Trade UAB, bland annat en ultraljudsflödesmätare som sålts under produktnamnet Qalcosonic W1.


Kamstrup är ett danskt bolag som producerar lösningar för mätning av energi och vatten och är innehavare av flera patent och patentansökningar för olika uppfinningar inom detta område. 


I oktober 2020 väckte Kamstrup talan vid domstol mot Hydrostandard och gjorde gällande att Hydrostandard begår intrång i ett av Kamstrups patent genom att sälja och marknadsföra Qalcosonic W1 i Sverige. Hydrostandard har informerats om att motsvarande tvister har inletts av Kamstrup i andra länder.


Med anledning av Kamstrups talan om patentintrång vid domstol har Hydrostandard ingått ett förlikningsavtal med Kamstrup och beslutat att upphöra med all försäljning och marknadsföring av Qalcosonic W1 i Sverige.