Pressreleaser 

 

 

Hydrostandard has been selling and marketing products manufactured by the Lithuanian companies Axioma Metering UAB and Axioma Trade UAB, e.g. an ultrasonic flow meter sold under the product name Qalcosonic W1.


Kamstrup is a Danish manufacturer of solutions for energy and water metering and the holder of several patents and patent applications for inventions within that field.


In October 2020, Kamstrup initiated court proceedings against Hydrostandard, claiming that Hydrostandard infringes one of Kamstrups patents by selling and marketing Qalcosonic W1 in Sweden. Hydrostandard has been informed that corresponding actions have been initiated by Kamstrup also in other countries.


As a consequence of Kamstrups legal action for patent infringement, Hydrostandard has entered into a settlement agreement with Kamstrup and decided to discontinue all sale and marketing of Qalcosonic W1 in Sweden.

 

Hydrostandard har sålt och marknadsfört produkter som produceras av de litauiska bolagen Axioma Metering UAB och Axioma Trade UAB, bland annat en ultraljudsflödesmätare som sålts under produktnamnet Qalcosonic W1.


Kamstrup är ett danskt bolag som producerar lösningar för mätning av energi och vatten och är innehavare av flera patent och patentansökningar för olika uppfinningar inom detta område. 


I oktober 2020 väckte Kamstrup talan vid domstol mot Hydrostandard och gjorde gällande att Hydrostandard begår intrång i ett av Kamstrups patent genom att sälja och marknadsföra Qalcosonic W1 i Sverige. Hydrostandard har informerats om att motsvarande tvister har inletts av Kamstrup i andra länder.


Med anledning av Kamstrups talan om patentintrång vid domstol har Hydrostandard ingått ett förlikningsavtal med Kamstrup och beslutat att upphöra med all försäljning och marknadsföring av Qalcosonic W1 i Sverige.