Kamstrup A/S garantiservice


Certifierad garantiservicepartner

Hydrostandard AB är en nära samarbetspartner till Kamstrup A/S och är certifierad
Garantiservicepartner för samtliga Kamstrups flödesmätare och integreringsverk.


För service har vi har en helt EDC-säkrad arbetsstation där vi kan byta ut felaktiga kretskort, programmera och reparera alla Kamstrups mätare.


Efter att mätaren är åtgärdad verifieras den på samtliga kontrollpunkter för att säkerställa att mätarens visning är korrekt.


Hydrostandard AB kontrollerar mätare upp till DN100 och är ackrediterat för flöden från 6 l/h upp till 120 000