Mätarkontroll

 
Kallvattenmätare   Dn 15-100
Flödesmätare   Dn 15-100
Integreringsverk   Pt 100-500
Temperaturgivare   Pt 100-500


 

Ackreditering SWEDAC

     

 

Klicka här för att se filmen om Hydrostandard

Välkommen

Hydrostandard Mätteknik Nordic AB är ackrediterad för kontroll av kallvatten och fjärrvärmemätare DN15-100, Pt100-500. Hydrostandard Mätteknik förfogar över ett av Sveriges största och modernaste kontrollorgan för kontroll och revision av mätare.


Utöver kontroll och revision så har Hydrostandard AB en kompetent serviceavdelning som utför revisionsbyten av kallvatten-, fjärrvärme-, gas- och elmätare. Hydrostandard utför revisionsbyten samt utrullningsprojekt över hela Sverige.

Hydrostandard AB representerar Axioma Metering och hela deras sortiment av ultraljudsmätare för både vattenmätare och fjärrvärmemätare. De mekaniska mätarna kommer från Wehrle, en av Tysklands ledande producenter av kallvattenmätare.