Mätarkontroll

 
Kallvattenmätare   Dn 15-100
Flödesmätare   Dn 15-100
Integreringsverk   Pt 100-500
Temperaturgivare   Pt 100-500


 

Ackreditering SWEDAC

     

 

Klicka här för att se filmen om Hydrostandard

Välkommen

Hydrostandard AB är ackrediterat för kontroll, marknadsledande på provning och revision av fjärrvärmemätare och kallvattenmätare.

Kamstrup har utsett Hydrostandard AB till ett ATC center, Allmänt Tekniskt Centrer, och Hydrostandard AB är godkänt av Kamstrup att utföra garantireparationer på deras mätare.

Utöver kontroll och revision så har Hydrostandard AB en kompetent serviceavdelning som utför revisionsbyten av kallvatten, fjärrvärme och elmätare, monterar kommunikationsutrustning samt utför ackrediterad kontroll av Elmätsystem kat. 2.

Hydrostandard AB representerar Wehrle, en av Tysklands ledande producenter av kallvattenmätare.