Om Hydrostandard

 

 

 

Hydrostandard Mätteknik Nordic AB är en del av den börsnoterade Sdiptech koncernen.

Sdiptech är en nischad koncern med fokus på infrastruktur.

 

Företaget bildades 1995 och är lokaliserat i Borlänge där den ackrediterade kontrollverksamheten bedrivs.

Serviceuppdragen utförs över hela Sverige. Vi har idag drygt 60 medarbetare varav provning/revision består

av 17 medarbetare och serviceavdelningen av ca 40 medarbetare.

 

Hydrostandard Mätteknik Nordic AB har idag tre verksamhetsben:

  • Av Swedac ackrediterat kontrollorgan enligt ISO/IEC 17020 klass C för provning och revision av:
    kallvattenmätare, flödesmätare, temperaturgivare och integreringsverk.

  • Servicepartner som utför revisionsbyten samt utrullningsprojekt av vatten-, fjärrvärme-, gas-, samt elmätare.

  • Försäljning av vatten- och fjärrvärmemätare.