Om Hydrostandard

 

 

Hydrostandard Mätteknik Nordic AB är en del av den börsnoterade Sdiptech koncernen. Sdiptech är en nischad koncern med fokus på infrastruktur.

 

Företaget bildades 1995 och är lokaliserat i Borlänge där den ackrediterade kontrollverksamheten bedrivs. Serviceuppdragen utförs över hela Sverige.

Vi har idag drygt 60 medarbetare varav provning/revision består av 17 medarbetare och serviceavdelningen av ca 40 medarbetare.

 

Hydrostandard Mätteknik Nordic AB har idag tre verksamhetsben:

  • Av Swedac ackrediterat kontrollorgan enligt ISO/IEC 17020 klass C för provning och revision av kallvattenmätare,
    fl
    ödesmätare, temperaturgivare och integreringsverk.
  • Servicepartner som utför revisionsbyten samt utrullningsprojekt av vatten-, fjärrvärme-, gas-, samt elmätare.
  • Försäljning av vatten- och fjärrvärmemätare.