Om Hydrostandard


 

Hydrostandard AB grundades 1995 av Magnus Eriksson som idag leder företaget. Företaget är lokaliserat i Borlänge och är idag ett av Sveriges ledande företag för kontroll och revision av volym-, flödes- och energimätare.

Från 1 juli 2015 byter Hydrostandard i Borlänge AB namn till Hydrostandard Mätteknik Nordic AB.


Idag arbetar totalt 48 anställda i företaget. 18 medarbetare inom revision och kontroll av mätare, 1 medarbetare utför kontroll av elmätare kategori 2, 25 medarbetare utför mätarbyten och service arbeten åt kommuner och energibolag i hela Sverige och 4 medarbetare arbetar inom administration.


Hydrostandard AB är ackrediterat av SWEDAC som kontrollorgan klass C enligt standarden ISO/IEC17020. Ackrediteringen ställer höga krav på kvalitetssystem, metoder, kontrollutrustning och personal. All kontrollutrustning är spårbar till SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.


Hydrostandard AB är samarbetspartner med Kamstrup samt representerar Wehrle GMBH och säljer deras kallvattenmätare, reservdelar och mätartillbehör.